Styrdokument

Nedan följer de styrdokument som Lunds Akademiska Vinsällskap och dess medlemmar följer.

Lunds Akademiska Vinsällskap är en samarbetsförening till

Lunds Akademiska Vinsällskap är en del av