Stockholms Akademiska Vinsällskap


OM SAV

Vinsällskap som främst riktar sig mot studenter vid högskolor i Stockholm. Vi arrangerar provningar, studiebesök, resor och andra sociala evenemang.

I kalendariet hittar du alla våra event.

Bli medlem idag! 

Som medlem går du till en lägre kostnad på eventen.

Bli medlem nedan.

Du når oss enklast på Facebook eller
Styrelse Claudia Järvelä och Fredrik Karlsson
ordf.sav@akademiskavin.se