Det som numera är en rikstäckande ideell vinprovarorganisation grundades våren 2015 i Uppsala, eftersom det saknades en förening för vin- och matintresserade studenter.

Read more